Al onze facturen zijn contant betaalbaar op de vervaldag. Eventueel protest dient gedaan binnen de 8 dagen en dit bij aangetekend schrijven. Bij niet-tijdige betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest van 10% verschuldigd, alsmede een forfaitair verhogingsbeding van 10%. Alle eventuele geschillen dienen aanhangig te worden gemaakt bij de bevoegde Rechtbank van het gerechtelijke arrondissement Dendermonde. De diners zijn enkel geldig per seizoen en zijn niet overdraagbaar.

 • Jupiler
 • stravbier
 • drinxit
 • fonce
 • Bosmans
 • Houthandel-VH
 • rantour
 • pelicanrouge
 • logo  Eecofisk
 • LOGO Fashion Forum
 • Logo Ibis Aalst 2017
 • ProxyDelhaize
 • Logo Lucas
 • loft
 • Logo De Smaele
 • Logo Romein
 • Logo Willy & Gunther
 • Tony Boel