Mededeling: Overlijden van Monique Wynant.

vrijdag 16 september 2016 om 08u36

Wij ontvingen het droevige nieuws van het overlijden van oud-medewerker mevrouw Monique Wynant. 

Monique was gedurende ettelijke jaren, net zoals haar echtgenoot Jan Van de Velde, een zeer gewaardeerd vrijwillig medewerker voor onze club.
FC is Monique veel dank verschuldigd voor haar jarenlange inzet en wenst de familie veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.
Monique werd 85 jaar en overleed op 12 september 2016 in het ASZ te Aalst.
 

De plechtige uitvaartliturgie, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatshebben in de Sint-Annakerk te Leeuwbrug-Denderleeuw (J. Verhavertstraat) op dinsdag 20 september 2016 om 10 uur. 
 

Overlijdensbericht Monique.