Mededeling van coach JP Vande Velde aan de supporters.

dinsdag 7 maart 2017 om 12u21

Beste Supporters ,

Einde van dit seizoen 2016 – 2017 eindigt mijn functie als trainer bij FCV.DENDER.
Hoewel ik dit doe om persoonlijke redenen verleen ik jullie toch graag enige info..

Ondanks ik herhaaldelijk aandrong tot een gesprek met de beleidsverantwoordelijken bij FCV.Dender werd er met mij tot op heden nog niet gepraat, evenmin werd mij een voorstel tot contractverlenging  voorgelegd.
Ik meen hieruit te mogen concluderen dat FC DENDER met mij als trainer niet wil doorgaan, verder functioneren in de toekomst heeft dan ook totaal geen zin.

Evenwel verlaat ik de club niet met ‘slaande deuren‘, mijn respect voor bepaalde mensen in het bestuur, de spelers, de supporters en medewerkers is hiervoor te groot ! Na een mooie promotie, een succesvolle eindronde in 2015 – 2016 en een mooie 5° plaats in het huidig seizoen zullen we er samen  alles aan doen om ook in dit seizoen het eindrondeticket te behalen. Ik reken hiertoe op de spelers, op onze supporters, op onze medewerkers, op de staf, de kine’s en ploegafgevaardigden.

Begrijp evenwel dat het voetbal in mijn hart ligt, dat ik mijn job als trainer verder wil blijven uitoefenen bij een club op gelijk welk niveau !

Beste trouwe supporters, blijf a.u.b. de ploeg steunen want de komende wedstrijden zijn nu het allerbelangrijkste! Weet dat ik jullie zeker nooit zal vergeten !

Hopelijk kunnen we er de komende 3 maanden allen samen het beste van maken en ik verzeker jullie  dat ik later af en toe zeker nog aanwezig zal zijn in het Van Roystadion om matchen te bekijken en achteraf een babbeltje met jullie te doen !!
De mooie momenten tezamen met jullie vergeet ik evenwel nooit!
Bedankt voor alles !!

Het allerbeste !

Jullie trainer,

J.P.Vandevelde