Waarom blijft het voorlopig nog stil op FC Dender?

woensdag 23 mei 2018 om 10u35

Gisteren heeft het bestuur bij monde van tijdelijk CEO Patrick Verjans een uiteenzetting gegeven ivm huidige windstilte bij FC Dender.
Sinds het verbouwen van het Van Roystadion heeft FC Dender bij de gemeente Denderleeuw een schuld open staan waarvan er nu ongeveer nog 500.000€ rest. Deze lening loopt nog tot 2028 en tot dusver werden de maandelijkse aflossingen steeds correct terugbetaald.
Waar knelt nu plots het schoentje?
In november 2016 nam onze Indonesische investeerder Sitorus een meerderheid van 80% in de NV en VZW van FC Dender maar wou hierbij ook de lokale verankering (20%) niet overboord gooien.
Ingevolge deze gewijzigde eigendomsstructuur bij onze club en dit in combinatie met de nieuwe insolventiewet, in werking sinds 1 mei 2018, kan FC Dender voorlopig geen nieuwe verbintenissen aangaan, m.a.w. geen nieuwe contracten ondertekenen.
De gemeente heeft door deze change of control ook het recht om een terugbetaling van het openstaande kapitaal te eisen, wat tot dusver helemaal nog niet gebeurde!
Er zijn nu twee mogelijkheden om deze situatie een positieve wending te geven.
Optie 1, de gemeente kan zijn recht op een onmiddellijke claim laten vallen, het kan hierover beslissen in de eerstvolgende gemeenteraad.
Gebeurt dit niet dan moet de openstaande schuld aangezuiverd worden, optie 2. Onze ambitieuze investeerder is bereid om dit te doen maar stelt uiteraard enkele voorwaarden.
Het is in elk geval een situatie waar snel een oplossing moet voor gevonden worden!
Ondertussen wordt er op onze club verder gewerkt om FC een meer professionelere uitstraling te geven en de ambities van Sitorus waar te maken.